ﭼﻪﺗﺌﻪﻝ ﺗﺎﺭﺍﺗﻘﯘﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭽﻪ, ﺑﯧﻠﯩﻖ ﻣﯧﻴﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﻪﻧﮕﻠﯩﻴﻪ «ﺋﺎﻟﯩﻤﻼﺭ» ﮬﻪﭘﺘﯩﻠﯩﻚ ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﻰ ﺗﻮﺭﯨﻨﯩﯔ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ, ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻨﺎﻗﺘﯩﻦ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﻤﺎﺭﻏﺎ ﺋﯜﭺ ﺋﺎﻱ «ﺋﻮﻣﯧﮕﺎ 3» ﺗﻮﻳﯘﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻍ ﻛﯩﺴﻼﺗﺎﺳﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ, ﻛﯧﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺑﯘ ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﺋﯩﭽﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺭﯨﻨﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ

ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﻩ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ, ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻤﺎﺭﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ 10 ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﺎﺵ ﻳﺎﻛﻰ 20 ﻳﺎﺷﺘﺎ ﺩﯨﺌﺎﮔﻨﻮﺯ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ, ﺋﻪﻣﻤﺎ, ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ, ﻳﯧﻨﯩﻚ ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﮬﯩﻞ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﻟﯧﻜﯩﻦ, ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ 3ﺩﻩﻥ1 ﻗﯩﺴﻤﯩﻼ ﺭﻭﮬﻰ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ, ﺗﯩﻨﭽﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺗﯩﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭ ﺋﻪﻛﯩﺲ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ, ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺯ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

ﺑﯧﻠﯩﻖ ﻣﯧﻴﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ

ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ «ﺋﻮﻣﯧﮕﺎ 3» ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﻮﻳﯘﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻍ ﻛﯩﺴﻼﺗﺎﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯧﻠﯩﻖ ﻣﯧﻴﯩﻨﻰ ﺩﻭﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺩﻩﺳﺴﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺑﯘ ﻳﺎﻍ ﻛﯩﺴﻼﺗﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﭼﻮﯓ ﻣﯧﯖﻪ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﯩﻨﻰ ﭘﻪﺳﻪﻳﺘﯩﺶ, ﻧﯧﺮﯞﺍ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ, ﻛﯚﭖ ﺧﯩﻞ ﺭﻭﮬﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﭼﯧﺘﯩﺸﯩﻠﯩﻖ ﭼﻮﯓ ﻣﯧﯖﻪ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﯩﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. 

ﺧﻪﯞﻩﺭﺩﻩ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ, ﺳﯩﻨﺎﻗﺘﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻤﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﻥ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﯩﺪﻩ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻳﺎﻍ ﻛﯩﺴﻼﺗﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎﻥ. ﺑﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯧﯖﻪ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﯩﺪﻩ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺩﯦﺮﻩﻙ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ.

ﻗﯘﺭﺍﻣﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ «ﺋﻮﻣﯧﮕﺎ 3» ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﻠﯩﻚ ﺑﯧﻠﯩﻖ ﻣﯧﻴﯩﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﺪﺍ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﮬﺎﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ. ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ 13 ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ 25 ﻳﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﻻﻣﯩﺘﻰ ﻛﯚﺭﯛﻟﮕﻪﻥ 81 ﻳﺎﺵ  ﺋﯩﺰ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ. ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﺑﯧﻠﯩﻖ ﻣﯧﻴﯩﻨﻰ ﺋﯜﭺ ﺋﺎﻱ ﻳﯧﮕﻪﻥ, ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﺗﯩﻨﭽﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﭺ ﺋﺎﻱ ﻳﯧﮕﻪﻥ. ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ, ﺑﯧﻠﯩﻖ ﻣﯧﻴﯩﻨﻰ ﻳﯧﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺳﻪﻝ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﭽﻪ, ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ, ﺋﻪﻣﻤﺎ, ﺑﯘ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ  ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﻚ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ, ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ. (ﻳﺎﺳﯩﻨﺠﺎﻥ ﺭﻭﺯﻯ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ)


ئالدىنقى ماقالىمىزدا ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻳﻪﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﻳﯜﺭﻩﻛﻨﻰ ﺋﺎﺳﺮﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻼﺭ تېمىسىدا تەپسىلى توختالدۇق .