ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ «ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﯞﻩ ﺭﺍﻙ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ» ﮊﯗﺭﻧﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺟﯘﯕﮕﻮ ﺗﻮﯕﺠﻰ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﺪﺍ ﺑﺎﻳﻘﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ, ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﺴﺘﺎﻛﺎﻥ ﻗﻪﮬﯟﻩ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩ, ﻣﻪﺯﻯ ﺑﯧﺰﻯ ﺭﺍﻛﯩﻐﺎ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺧﻪﯞﭘﯩﻨﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ

ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﺘﺎ, ﺗﻮﯕﺠﻰ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﻤﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﻗﻪﮬﯟﻩ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺯﻯ ﺑﯧﺰﻯ ﺭﺍﻛﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ 13 ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺭﻩﺗﻠﻪﭖ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ, ﺑﯘ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ 550 ﻣﯩﯔ ﺋﻪﺭ ﺳﯩﻨﺎﻗﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯘﭼﻰ ﭼﯧﺘﯩﺸﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﺑﺎﻳﻘﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ, ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﺴﺘﺎﻛﺎﻥ ﻗﻪﮬﯟﻩ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪ, ﻣﻪﺯﻯ ﺑﯧﺰﻯ ﺭﺍﻛﯩﻐﺎ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺧﻪﯞﭘﯩﻨﻰ %2.5 ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

ﻣﻪﺯﻯ ﺑﯧﺰﻯ ﺭﺍﻛﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺩﯨﺌﺎﮔﻨﻮﺯ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻤﺎﺭﻻﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ, ﻗﻪﮬﯟﻩ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﻤﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻯ ﺑﯧﺰﻯ ﺭﺍﻛﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ %24 ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﯩﮕﻪﻥ. ﺧﺎﺭﯞﺍﺭﺩ ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺳﻪﮬﯩﻴﻪ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﺪﯨﻤﯘ, ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﻪﮬﯟﻩ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩ, ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﻯ ﺑﯧﺰﻯ ﺭﺍﻛﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪﯞﭘﯩﻨﻰ %60 ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ.

ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼﺭ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ: ﻗﻪﮬﯟﻩﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﭖ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻛﺴﯩﺪﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ, ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻘﺎ  ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ, ﻣﻪﺯﻯ ﺑﯧﺰﻯ ﺭﺍﻛﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪﯞﭘﯩﻨﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﺎﺭ. (ﺭﻩﺋﯩﺴﻪ ﺋﺎﺑﺪﯗﺳﺎﺗﺘﺎﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ)


ئالدىنقى ماقالىمىزدا ﻗﻮﻱ ﺳﯜﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﻻ ﺳﯜﺗﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ؟ تېمىسىدا تەپسىلى توختالدۇق .