ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺗﯧﻼﯞﯨﻒ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﻗﺎﺭﻣﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯧﻞ ﺗﯩﺒﺒﯩﻲ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﺪﺍ ﺑﺎﻳﻘﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ,ﺳﯧﻐﯩﺰ ﭼﺎﻳﻨﺎﺷﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ%87 ﻳﺎﺷﻼﺭ, ﺳﯧﻐﯩﺰ ﭼﺎﻳﻨﺎﺵ ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻼ ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻰ ﭘﻪﺳﻪﻳﮕﻪﻥ

ﺑﻪﺯﻯ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﺎﻏﺮﯨﻴﺪﯗ, ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﮕﻪ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﺍ, ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺪﯗ, ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ. ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻏﺮﯨﺸﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﻪﺭ: ﺑﯧﺴﯩﻢ, ﭼﺎﺭﭼﺎﺵ, ﺋﯘﻳﻘﯘ ﻳﯧﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ, ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺋﯩﺴﺴﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ,ﺋﯧﻠﯧﻜﺘﺮﻭﻧﻠﯘﻕ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﺋﻮﻳﻨﺎﺵ, ﺷﺎﯞﻗﯘﻥ, ﻗﯘﻳﺎﺵ ﻧﯘﺭﻯ, ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯧﻜﯩﺶ, ﻳﯧﻤﻪﻙ-ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﮬﻪﻳﯩﺰ  ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ, ﺗﯩﺒﺒﯩﻲ ﺳﺎﮬﻪﺩﻩ ﺳﯧﻐﯩﺰ ﭼﺎﻳﻨﺎﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﻨﯩﯔ  ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯦﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﯩﻤﯩﻐﺎﻥ.

ﺳﯧﻐﯩﺰ ﭼﺎﻳﻨﺎﺵ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ

ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻘﺎ 6 ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ 19 ﻳﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ 52 ﭘﯩﺪﺍﺋﯩﻲ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ. ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪﻩ ﺳﻮﺯﯗﻟﻤﺎ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺑﺎﺷﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﺋﺎﻏﯩﺮﯨﺶ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺳﯧﻐﯩﺰ ﭼﺎﻳﻨﺎﺵ ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺳﯧﻐﯩﺰ ﭼﺎﻳﻨﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ, 26 ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻏﺮﯨﺶ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺭﻟﯩﻚ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﻧﻐﺎﻥ, 19 ﻛﯩﺸﻰ ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﻝ ﺗﯚﻛﯜﺵ ﻗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻥ, 7 ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻏﯩﺮﯨﺶ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﻳﻐﺎﻥ, ﺋﺎﻏﺮﯨﺶ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﯩﮕﻪﻥ. ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼﺭ ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻏﯩﺮﯨﻘﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﻧﻐﺎﻥ 20 ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺳﯧﻐﯩﺰ ﭼﺎﻳﻨﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ. ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻰ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﻐﺎﻥ.

ﺳﯧﻐﯩﺰ ﭼﺎﻳﻨﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﭼﯧﻜﻪ-ﺗﯚﯞﻩﻧﻜﻰ ﺟﺎﻍ ﺑﻮﻏﯘﻣﻰ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺑﯘ, ﭼﯧﻜﻪ-ﺗﯚﯞﻩﻧﻜﻰ ﺟﺎﻍ ﺑﻮﻏﯘﻣﯩﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﻦ ﭼﻮﯓ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ, ﺑﯘ ﺑﻮﻏﯘﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ.

ﺑﯘ ﺑﺎﻳﻘﺎﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻻﺭ ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻏﯩﺮﯨﻘﻰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﭖ ﭼﯩﻘﯩﻢ ﯞﻩ ﺩﻭﺭﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﻳﻤﯘ ﺑﺎﺷﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﺶ ﯞﻩ ﺟﯩﺪﺩﯨﻴﻠﯩﺸﯩﺶ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻏﯩﺮﯨﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. (ﺋﺎﻳﺠﺎﻣﺎﻝ ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ)


ئالدىنقى ماقالىمىزدا ﺑﯚﺭﻩﻙ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻖ ﯞﻩ ﭼﺎﻱ تېمىسىدا تەپسىلى توختالدۇق . ياكى ﻗﻮﻱ ﺳﯜﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﻻ ﺳﯜﺗﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻕ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ؟ توغرىسىدىكى ماقالىنى ئوقۇپ بېقىشىڭىزنى تەۋسىيە قىلىمىز .