ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺩﯦﯖﯩﺰ ﺋﺎﺳﺘﻰ ﺑﯧﻠﯩﻘﻰ ﻳﻪﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﮬﺎﻝ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﺋﻮﻣﯩﮕﺎ-3 ﻳﺎﻍ ﻛﯩﺴﻼﺗﺎﺳﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺯﻩﺋﯩﭙﻠﯩﺸﯩﺶ ﺧﻪﺗﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

1998-ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ 2004-ﻳﯩﻠﯩﻐﯩﭽﻪ, ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﯞﻩ ﺷﯟﯦﺘﺴﯩﻴﻪﻟﯩﻚ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼﺭ 45 ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ 79 ﻳﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﯟﯦﺘﺴﯩﻴﻪﻟﯩﻚ 40 ﻣﯩﯔ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻤﻪﻙ ﺋﯩﭽﻤﻪﻙ ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ, ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﯩﮕﻪﻥ. ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ, ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ﺗﻮﻳﯘﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻍ ﻛﯩﺴﻼﺗﺎﺳﻰ ﻣﻮﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯧﻠﯩﻖ ﺗﯜﺭﻯ (ﺳﺎﻟﻤﻮﻥ ﺑﯧﻠﯩﻘﻰ, ﻣﺎﻛﻜﯧﺮﯦﻞ ﺑﯧﻠﯩﻘﻰ, ﺳﯧﻠﺪ ﺑﯧﻠﯩﻘﻰ, ﻛﻮﺭﯦﮕﻮﻥ ﺑﯧﻠﯩﻘﻰ) ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﺑﯧﻠﯩﻖ ﻳﯧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ %12 ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎﻥ.

ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﮬﻪﭘﺘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯧﻠﯩﻖ ﮔﯚﺷﻰ ﻳﯧﮕﻪﻧﺪﻩ

ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ, ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ 0.3 ﮔﺮﺍﻡ ﺋﻮﻣﯩﮕﺎ-3 ﻳﺎﻍ ﻛﯩﺴﻼﺗﺎﺳﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺯﻩﺋﯩﭙﻠﯩﺸﯩﺶ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻮﻣﯩﮕﺎ-3 ﻳﺎﻍ ﻛﯩﺴﻼﺗﺎﺳﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﯩﺰﯨﻘﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﯧﺮﻯ ﺷﯘﻛﻰ, ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﻣﯩﮕﺎ-3 ﻳﺎﻍ ﻛﯩﺴﻼﺗﺎﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺮﯨﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ. ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﺑﯧﻠﯩﻖ ﻳﯧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﻣﯩﮕﺎ-3 ﻳﺎﻍ ﻛﯩﺴﻼﺗﺎﺳﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ  ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺯﻩﺋﯩﭙﻠﯩﺸﯩﺶ ﺧﻪﯞﭘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

ﺑﯘ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﺩﻩﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﺋﻪﻣﻤﺎ, ﺑﯘ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﺭﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﻣﯩﮕﺎ-3 ﻳﺎﻍ ﻛﯩﺴﻼﺗﺎﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ, ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻗﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺷﯘﯕﺎ, ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺯﻩﺋﯩﭙﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. (ﻳﺎﺳﯩﻨﺠﺎﻥ ﺭﻭﺯﻯ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ)


ئالدىنقى ماقالىمىزدا ﺑﺎﻧﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ تېمىسىدا تەپسىلى توختالدۇق .