ﻳﺎﯕﺎﻕ. ﻳﺎﯕﺎﻕ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ﻣﻮﻝ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺗﺎﻻﺳﻰ, ﺋﺎﻗﺴﯩﻞ ﯞﻩ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﻣﺎﻱ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﺎﺭ. ﻳﺎﯕﺎﻕ  ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﻱ ﻛﯩﺴﻼﺗﺎﺳﻰ «ﻳﺎﺧﺸﻰ» ﺧﻮﻟﯧﺴﺘﯧﺮﯨﻨﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ, «ﻧﺎﭼﺎﺭ» ﺧﻮﻟﯧﺴﺘﯧﺮﯨﻨﻨﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﯩﺘﯩﭗ, ﺩﯨﺌﺎﺑﯧﺖ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺶ ﺧﻪﯞﭘﯩﻨﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﯩﺘﯩﺪﯗ. ﻳﺎﯕﺎﻗﻨﻰ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ, ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻗﯧﺘﯩﻖ ﯞﻩ ﻳﺎﯕﺎﻕ ﺳﺎﻻﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

ﭘﯧﺮﺳﯩﻴﻪ ﺩﻩﺭﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ﻣﻮﻝ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺗﺎﻻﺳﻰ, ﺳﺎﻏﻼﻡ ﻣﺎﻱ ﯞﻩ ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ, ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﺎﻳﻘﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﻣﺎﻱ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﻠﯩﻚ ﻣﯧﯟﻩ, ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ 20 ﺧﯩﻞ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻦ ﯞﻩ ﻣﯩﻨﯧﺮﺍﻝ ﻣﺎﺩﺩﯨﻼﺭ, ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻛﺎﻟﯩﻲ, ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻦC, ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻦ E, ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻦ K, ﻳﻮﭘﯘﺭﻣﺎﻕ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﻰ ﯞﻩ β-ﻛﺎﺭﻭﺗﯧﻦ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﺎﺭ. ﭘﯧﺮﺳﯩﻴﻪ ﺩﻩﺭﯨﺨﻰ ﺗﻮﻳﯘﺵ ﺳﻪﺯﮔﯜﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﭖ, ﻛﺎﺭﺑﻮﻥ ﺳﯘ ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﺯﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺳﯜﻣﯜﺭﯛﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﻠﯩﺘﯩﭗ, ﻗﺎﻥ ﻗﻪﻧﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ. ﻗﺎﻥ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﯞﻩ ﺧﻮﻟﯧﺴﺘﯧﺮﯨﻦ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ, ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﭖ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﯩﺘﯩﭗ, ﺋﯩﻨﺴﯘﻟﯩﻨﻨﯩﯔ ﺳﻪﺯﮔﯜﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﭖ, ﺩﯨﺌﺎﺑﯧﺖ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﻪﯞﭘﯩﻨﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﯩﺘﯩﺪﯗ.

ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ ﺋﯘﻧﯩﺪﺍ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻜﺎ. ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ ﺋﯘﻧﯩﺪﺍ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻜﺎ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ﭘﯩﺸﺸﯩﻘﻼﭖ ﺋﯩﺸﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﺎﺗﯧﺮﯨﻴﺎﻝ ﺋﺎﺯ, B ﮔﯘﺭﯗﭘﭙﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻨﻼﺭ, ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﺗﺎﻻﺳﻰ, ﻳﻮﭘﯘﺭﻣﺎﻕ ﻛﯩﺴﻼﺗﺎﺳﻰ ﯞﻩ ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻦﻦC ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ, ﻗﺎﻥ ﻗﻪﻧﺘﯩﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ.

ﻛﺎﯞﺍ ﺋﯘﺭﯗﻗﻰ. ﻛﺎﯞﺍ ﺋﯘﺭﯗﻗﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ﻣﻮﻝ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﻣﺎﮔﻨﯩﻲ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ, ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﺸﻘﺎ  ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺪﯗ. ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﺘﺎ ﺑﺎﻳﻘﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ, ﻣﺎﮔﻨﯩﻲ ﻛﻪﻣﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﯘﻟﯩﻨﻨﯩﯔ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﭖ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ, ﺩﯨﺌﺎﺑﯧﺖ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻪﻥ. ﻣﺎﮔﻨﯩﻲ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ 100 ﻣﯩﻠﻠﯩﮕﺮﺍﻡ ﺋﺎﺷﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ, Ⅱ ﺗﯩﭙﻠﯩﻖ ﺩﯨﺌﺎﺑﯧﺖ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﻪﯞﭘﯩﻨﻰ %15 ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

ﺑﯚﻟﺠﯜﺭﮔﻪﻥ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﺪﻩ ﻣﻮﻝ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻦ ﯞﻩ ﻛﯚﭖ ﻓﯩﻨﻮﻝ ﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ. ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﺘﺎ  ﺑﺎﻳﻘﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ, ﺑﯚﻟﺠﯜﺭﮔﻪﻧﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺩﯨﺌﺎﺑﯧﺖ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﻪ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﻳﺘﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ, ﺑﯚﻟﺠﯜﺭﮔﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪﺳﻰ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ, ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯞﻩﺗﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ. (ﺋﻪﻧﯟﻩﺭ ﺳﺎﺗﺘﺎﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ)


ئالدىنقى ماقالىمىزدا ﺩﯨﺌﺎﺑﯧﺖ, ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻗﺎﻥ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺭﯦﺘﺴﯩﭙﻰ تېمىسىدا تەپسىلى توختالدۇق .